UX-design / brukeropplevelse

En UX-designer sikrer brukeropplevelsen til dine kunder. Målet er å lage nettsider og systemer som er enkle og intuitive for brukeren å benytte. Det spiller ingen rolle om du synes du har en flott nettside, hvis brukeren ikke finner frem. Det handler om å finne behovet til kundene dine gjennom analyse, innsikt og brukertesting. Vi vet hvilke spørsmål vi skal stille og hvordan vi benytter denne informasjon til å designe brukervennlige løsninger. 

Ved å finne ut hva du og kunden trenger, kan vi oversette disse behovene til god funksjonalitet. Det er selvfølgelig en god idé å få oss inn i prosessen så tidlig som mulig, helst før nettsiden er laget, men vi kan også gjøre brukertester og gjøre utbedringer på ferdige nettsider. 

Vi kan hjelpe med f.eks.

  • tegne skisser og prototyper
  • planlegge og lage informasjonsarkitektur
  • kartlegge brukeres behov
  • gjøre brukerundersøkelser
  • analysere brukerne av produktet sin atferd og analysere statistikk

«Å utvikle løsninger er litt som å bygge et hus. Arkitekten designer huset og finner ut hvor de ulike rommene plasseres i forhold til hverandre og hvor for eksempel inngangen bør være. Den jobben arkitekten gjør er med på å skape en god brukeropplevelse for eierne av huset. Det er viktig at arkitekten og håndverkeren samarbeider godt. Bare slik vil man få et fantastisk resultat.» – Visma

Få kostnadsfri analyse av din nettside

Hvor klikker kunden egentlig?

Vi kan kartlegge med varmekart akkurat hvor kundene klikker på nettsiden

Hvordan opplever kunden nettsiden? 

Videre kan vi se akkurat hvordan kunden din navigerer på siden med video tracking

Hvor mister du kundene?

Ved hjelp av dette verktøyet kan vi se hvor og når du mister kunder på nettsiden.

Noen av våre referanser