Meny Lukk

Universell utforming

Universell utforming handler om å utforme omgivelser, produkter og tjenester slik at de kan benyttes av alle, også de med nedsatt funksjonsevne. Et eksempel på universell utforming kan være en video med undertekster, slik at en døv person også kan få med seg innholdet.

Forskriften om universell utforming på internett kom i 2013, og gjelder for alle – både private og offentlige. Når en nettside skal settes opp så skal alle, uavhengig om de har nedsatt funksjonsevner eller ei, kunne benytte siden din på god og enkel måte. Dette gir dine kunder en enklere digital hverdag, og det reflekterer godt tilbake på deg og din bedrift.

I tillegg til at det er «good for business», så er det også et lovkrav. Lovverket sier at alle nettsider skal være universelt utformet innen 1. januar 2021. Det stilles mange krav, og det kan være vanskelig å ha kontroll på alle. Heldigvis finnes det hjelp å få. For eksempel kan du teste nettsiden din selv her på denne linken: https://achecker.ca/checker/index.php

Minimumskravene er basert på standarden WCAG 2.0 som er et sett med 61 suksesskriterier. En godkjent universelt utformet nettside må oppfylle minst 35 av disse kravene.

Noen av disse kravene er som følger:

  • Kontrastforholdet mellom tekst og bakgrunn skal være minst 4,5:1
  • Du må bruke såkalt alternativ tekst i alle bilder
  • Alle lenker må være meningsbærende
  • Dersom du bruker video på nettsiden, skal du alltid tilby bruker teksting av videoen
  • Det skal være mulig å forstørre teksten til minst 200 % uten innholdstap
  • Alle skjema må være korrekt kodet
  • Alt innhold på en side må presenteres i en meningsfull rekkefølge

Vi kan selvfølgelig hjelpe deg med universell utforming av din nettside, ta gjerne kontakt!

Les mer om kravet fra Digitaliseringsdirektoratet her

Se mer om universell utforming her: