Våre abonnementstjenester gjelder for 12 måneder av gangen dersom ikke annet er avtalt. Abonnementet for tjenesten fornyes automatisk med nye 12 måneder.

I henhold til våre tjeneste vilkår må en oppsigelse leveres 3 måneder før neste fakturaperiode starter. Du som kunde er selv ansvarlig for at oppsigelsen blir levert innen fristen. Oppsigelsen skal gjennomføres via epost, dersom oppsigelsen kommer via andre kanaler er den ikke gyldig.


« Tilbake til Brukerstøtte