Flytting av .no, .se og .dk-domener går vanligvis i løpet av 1-2 arbeidsdager etter at flyttingen er bekreftet av innehaveren av domenet (per epost eller telefon), mens flytting av .com/.org/.net/.biz/.info/.name-domener normalt tar 5 dager å fullføre etter at flyttingen er bekreftet.

Du vil motta epost fra oss straks flyttingen er fullført. Etter dette kan det likevel ta opp til 24-48 timer før flyttingen er synlig alle steder på Internett.


« Tilbake til Brukerstøtte