Bestilling av datasikkerhetstjeneste

 
Fakturering skjer pr 12 eller 36 mnd for hver avtaleperiode.